Για την πλοήγηση

header image

Εγκαταστάσεις σχολής


Η σχολή μας είναι αναγνωρισμένη από το κράτος. Λειτουργεί με άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και είναι κατασκευασμένη βάσει προδιαγραφών του.

Η σχολή μας διαθέτει:

Το περιβάλλον είναι φιλικό, φωτεινό και ασφαλές.